Bed & breakfast – szkolenia dla branży hotelarskiej i gastronomicznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

„Bed & breakfast – szkolenia dla branży hotelarskiej i gastronomicznej”” to projekt szkoleniowy realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego. Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działających w branży hotelarskiej i gastronomicznej, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa Świętokrzyskiego. Celem szczegółowym projektu jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw branży hotelarskiej i gastronomicznej poprzez udział w szkoleniach branżowych. Projekt zakłada objęcie wsparciem 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) - kadry zarządzającej i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw, działających w branży hotelarskiej lub gastronomicznej.

Projekt „Bed & breakfast – szkolenia dla branży hotelarskiej i gastronomicznej” realizowany jest w okresie 01.09.2012 – 30.04.2013.

Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Projekt pt. „Bed & breakfast – szkolenia dla branży hotelarskiej i gastronomicznej” realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu zapewniamy:
  • materiały piśmiennicze,
  • materiały dydaktyczne,
  • dofinansowane szkolenie (6 grup 10-cio osobowych),
  • ciepły posiłek,
  • poczęstunek.

Przedsiębiorstwo biorące udział w szkoleniu pokrywa 20% kosztów szkolenia przypadających na jednego uczestnika. Wkład przedsiębiorstwa wynosi około 440 zł. brutto/osobę.